Toimintamuodot

Seuratoiminta
Seuroja järjestetään pääsääntöisesti rauhanyhdistyksen toimitalolla. Seuratilaisuudet muodostuvat seurapuheista, virsistä ja Siionin lauluista. Puheet pohjautuvat Pyhän Raamatun opetukseen sekä evankelis-luterilaiseen uskoon, tunnustukseen ja oppiin: ihminen tulee vanhurskaaksi yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Lisäksi seuroja pidetään eri paikkakunnilla kodeissa, seurakunta- ja vanhainkodeissa sekä vankiloissa.
Seuroja järjestetään pääsääntöisesti joka sunnuntai. Ajankohta vaihtelee vuodenaikojen mukaan.

Lapsi- ja nuorisotyö
Lapsi- ja nuorisotyö tukee kotien kasvatustyötä. Käytännössä se on perhekerho-, pyhäkoulu- ja raamattuluokkatoimintaa sekä nuorten leirejä ja keskustelutilaisuuksia. Opetuksen pääpaino on lasten ja nuorten omakohtaisen uskon tukeminen. Raamattuluokat järjestetään pääsääntöisesti kodeissa perjantai-iltaisin. Pyhäkoulut järjestetään pääsääntöisesti kodeissa joka toinen sunnuntai.

Julkaisutyö
Yhdistyksellä on myytävänä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) julkaisemaa hartaus-, runo- ja kertomuskirjallisuutta sekä lehtiä ja äänitteitä. Tuotevalikoimassa on myös Pyhä Raamattu ja Siionin Laulut ja Virsikirja. Julkaisuja voi ostaa tai tilata rauhanyhdistykseltä seura-aikoina, sekä tilata SRK:n verkkokaupasta

Diakoniatyö
Keskeistä diakoniatyössä on lähimmäisten auttaminen ja tukeminen arkielämän eri tilanteissa. Käytännössä järjestetään mm. hartaustilaisuuksia paikallisissa hoito-/ vanhainkodeissa ja merkkipäivämuistamisia vanhusten kodeissa.